La reforma de la fiscalitat de l'automòbil, una palanca per a la reactivació econòmica
22 de febrer de 2012
Nou comentari 0 comentaris

Ponents

  • Miquel NadalMiquel Nadal

    Director de la Fundació RACC

  • Pedro NuenoPedro Nueno

    Professor de l'IESE i professor i President del CEIBS (Shanghai)

El RACC, a aquesta Tribuna, reclama una reforma estructural dels impostos vinculats a l’automòbil per incentivar la demanda i reflotar un sector econòmic que és estratègic per Espanya.Punts bàsics de la proposta

Punts bàsics de la proposta

La reforma proposada pel RACC se sustenta en la convicció que, en les circumstàncies actuals, és imprescindible realitzar actuacions estructurals que puguin contribuir no només a dinamitzar l’economia a curt termini, sinó també a consolidar de forma permanent aquesta millora.

A més, una reforma estructural de la fiscalitat de l’automòbil contribuirà de manera clara a l’adquisició de vehicles més segurs i menys contaminants i al seu ús més consistent, amb els beneficis socials que això comporta.

Aquesta reforma s’articula en tres grans elements:

1) Supressió immediata de l’impost de matriculació per rellançar la demanda. La desaparició d’aquest impost podria comportar un augment de les matriculacions de fins a 250.000 unitats per any. La pèrdua de recaptació per l’impost de matriculació es compensarà amb l’increment de la recaptació fiscal per IVA (que es derivaria de l’increment de la demanda), així com per la reducció de prestacions per desocupació.

2) Afectació dels impostos especials per fomentar una mobilitat més segura i sostenible. La recaptació procedent de la fiscalitat específica de l’automòbil, que el 2010 va assolir els 15 mil milions d’euros ha de revertir al sistema de mobilitat. En particular, un percentatge d’aquesta recaptació hauria de dedicar-se a assegurar la inversió en manteniment de la xarxa de carreteres (que suposa uns 3.500 milions d’euros anuals).

3) En el cas d’augment de la imposició especial sobre hidrocarburs, es proposa la supressió progressiva de l’impost de circulació per gravar més l’ús i menys la possessió. Llògicament l’eliminació d’aquest impost exigiria l’establiment d’un sistema de compensació per les finances municipals de gestió eficient i centralitzada.

Aquesta reforma de la fiscalitat de l’automòbil, serviria per tant per dinamitzar la venda de vehicles d’una manera estable, molt més que els plans Renove o 2000E, que només han tingut efectes a curt termini.

Més informació a la documentació adjunta.

Documentació

El contexte

La demanda d'automòbils a Espanya s'ha desplomat des de l'any 2007, caient fins a nivells de principis de la dècada dels 90 del segle passat. Això ha suposat un augment de l'antiguitat del parc, amb els relacionats efectes negatius sobre la seguretat viària i el medi ambient.

La producció, per la seva banda, després d'un ajust significatiu, no s'està desplomant de la mateixa manera que la demanda interna gràcies al salvavides de les exportacions. Un cop més, així, la indústria de l'automòbil s'està configurant com el principal motor econòmic del nostre país.

En aquest context, la reforma de la fiscalitat de l'automòbil –una assignatura pendent des de fa molts anys– es perfila com a una eina clau per a rellançar la demanda i apuntalar un sector que és estratègic per a Espanya.

A aquesta tribuna, el RACC presenta una proposta que vol racionalitzar i simplificar els diferents impostos que graven l'automòbil i que, en el context de profunda crisis pel qual travessa la nostra economia, podria tenir importants efectes dinamitzadors de l'activitat a cut i mitjà termini.

Vídeo. Automòbil i medi ambient