Jornada tècnica: Plans de Desplaçament d’Empresa
Nou comentari 0 comentaris
Aquesta jornada explora les oportunitats i millores que suposen l’aplicació del Pla de Desplaçaments d’Empresa (PDE) tant pel treballador/a com per l’empresa. Consulta la documentació presentada pels ponents.

El Pla de desplaçaments d’empresa (PDE) engloba un conjunt d’actuacions per optimitzar la mobilitat dels treballadors/es, afavorint l’ús de modes de transport alternatius al vehicle privat, i racionalitzar l’ús del cotxe. El PDE concerneix els desplaçaments relacionats amb l’activitat professional, o sigui tant els trajectes entre el domicili i el lloc de treball com els desplaçaments professionals dels treballadors, col·laboradors i clients.

Documentació